با رسالت آموزشگاه مجازی پارسا بیشتر آشنا شوید…

آموزشگاه مجازی پارسا تحت حمایت مادی و معنوی هلدینگ پادرا به عنوان عضوی از جامعه آموزش و پرورش از شهریور ماه سال ۱۳۹۷ با هدف بهبود کیفیت در ارائه خدمات آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات با رویکرد ارائه آموزشهای مورد نیاز کارفرمایان بر بستر اینترنت و فضای مجازی در قالب آموزش الکترونیک با دو شیوه آموزشی آنلاین و آفلاین و همچنین رقابت آفرینی در عرصه تکنولوژی پا به عرصه ظهور نهاده و همواره بر این عقیده استوار بوده که خوب بودن کافی نیست و باید عالی بود.