توافقنامه همکاری

بسمه تعالی

قرارداد همکاری

در تاریخ ……………….آقای ……………….. استاددر رشته……………………….مقطع …………………..به آدرس و شماره تلفن………………….. به عنوان طرف اول ، و آقای هادی گیتی نماینده آموزشگاه پارسا به عنوان طرف دوم جهت ارائه خدمات آموزشی به متقاضیان در فضای مجازی اقدام به عقد قرارداد نمودند.

تعهدات طرف اول:
۱- تهیه فایل صوتی و تصویری از مباحث درسی و علمی مورد نظر و ارائه آن به طرف دوم.
۲- محتوای فایل های صوتی و تصویری صرفا آموزشی بوده و عاری از هرگونه نماد یا نشانه فرهنگی اجتماعی و سیاسی است.
۳- مدت هرفایل ۹۰ دقیقه خواهد بود.
۴- پذیرش مسئولیت صحت یا عدم صحت محتوای فایل ها.
۵- پاسخگویی به مجامع علمی و…. در قبال سوالات احتمالی مطروحه در رسانه های ارتباط جمعی و محافل علمی و قضائی و ….
۶- ارائه شماره حساب به طرف دوم جهت منظور نمودن آن در سیستم مکانیزه پرداخت مالی آنلاین به هنگام فروش فایل.
۷- همکاری مستمر در معرفی سایت …………………به دیگراساتید و دانشجویان در زمان های مقتضی

تعهدات طرف دوم:
۱- دریافت فایل صوتی و تصویری مربوط به مباحث درسی وعلمی از استاد و آماده سازی و بارگذاری آن در سایت.
۲- ارائه رسید کتبی مبنی بر دریافت فایل به استاد.
۳- پرداخت ……% از فروش هر فایل به استاد از طریق سیستم مکانیزه پرداخت آنلاین .( به محض خرید فایل توسط متقاضی و دانلود آن از فضای مجازی مبلغ تعیین شده به حساب معرفی شده از سوی استاد واریز خواهد شد.)

تبصره:
۱- ارزش ریالی هر فایل صوتی و تصویری تهیه شده توسط استاد با رایزنی و کسب تفاهم با استاد تعیین خواهدشد.
۲- مدت قرارداد از تاریخ امضاء به مدت یک سال شمی خواهد بود و درپایان در صورت عدم تمدید مدت قرارداد ، فایل یا فایل های آموزشی استاد از سایت حذف خواهد شد.
۳- در صورت بروز اختلاف نظر بین طرفین ، ابتدا موضوع از طریق مذاکره و گفتگوی دوستانه بررسی و درصورت عدم نتیجه گیری از طریق فرد مرضی الطرفین و در نهایت از طریق مراجع قضایی مسئله حل خواهد شد.

درباره ما
سبدخرید