ارسال محتوای آموزشی

تذکر:

الف- محتوای فایل های صوتی و تصویری باید :

۱- صرفا آموزشی بوده و عاری از هرگونه نماد یا نشانه فرهنگی اجتماعی و سیاسی باشد.

۲- همسو با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران باشد.

۳- همسو با ارزش های فرهنگی اجتماعی سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران باشد.

ب-
۱- پذیرش مسئولیت صحت یا عدم صحت محتوای فایل ها برعهده فرستنده است.
۲- پاسخگویی به مجامع علمی و…. در قبال سوالات احتمالی مطروحه در رسانه های ارتباط جمعی و محافل علمی و قضائی و ….برعهده فرستنده فایل است.
۳- مدت زمان هر فایل بین ۱۵ تا ۹۰ دقیقه خواهد بود. بدیهی است هر چه مدت کوتاه تر باشد(۱۵دقیقه) محتوا غنی تر و مصرف کننده با حوصله و توجه بیشتری از محتوای فایل استفاده خواهد برد.

 

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, psd, wmv, wma, mp4, 3gp, flv, doc, docx, xls, ts, zip, rar.
درباره ما
سبدخرید